Gebitscontrole                                                15,00
(Bij een totale gebitsreiniging wordt
dit bedrag in mindering gebracht)

Totale gebitsreiniging Hond
tot 10 kilo                                                         62,50
boven 10 kilo tot 15 kilo                                65,00
boven 15 kilo tot 20 kilo                                70,00
Boven 20 kilo verwijs ik u door naar
de dierenarts

Totale gebitsreiniging Kat                             65,00

Anaalklieren                                                        5,00
(alleen in combinatie met een totale
gebitsbehadeling)

Nagels knippen                                                 5,00
(alleen in combinatie met een totale
gebitsbehadeling)

Voortanden slijpen Konijn                           20,00

Tandenborstel hond/kat                                 7,50
Tandpasta                                                          8,00
Dental Care Tanden poets doekjes (50)     10,00

Colloïdaal Zilver water
• Pipetfles 20 ml (400 druppels)                     5,00
• Pipetfles 50 ml (1000 druppels                  10,00

Prijzen per april 2024

Bij verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak melden. Indien deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, brengt AnimalDent het gehele bedrag van de behandeling in rekening.
Indien u meer dan 10 minuten later dan de afgesproken tijd komt, behoudt AnimalDent zich het recht voor om de afspraak te annuleren.
Na de behandeling bellen we u op dat u uw huisdier weer kunt ophalen. We gaan er vanuit dat u uw huisdier binnen 30 minuten komt ophalen, tenzij anders is afgesproken. Indien u, zonder dit te hebben afgesproken, later uw huisdier komt ophalen rekent AnimalDent 10 euro per uur.

Voor

Voor

Bij verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak melden. Indien deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, brengt AnimalDent het gehele bedrag van de behandeling in rekening.
Indien u meer dan 10 minuten later dan de afgesproken tijd komt, behoudt AnimalDent zich het recht voor om de afspraak te annuleren.
Na de behandeling bellen we u op dat u uw huisdier weer kunt ophalen. We gaan er vanuit dat u uw huisdier binnen 30 minuten komt ophalen, tenzij anders is afgesproken. Indien u, zonder dit te hebben afgesproken, later uw huisdier komt ophalen rekent AnimalDent 10 euro per uur.